• Giảm 10%
  Sữa Biomil 3 800g
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Sữa Biomil 3 800g

  457.000₫ 508.000₫

  • Mã sản phẩm: lol11
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: SỮA BIOMIL 3 SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC SINH HỌC CAO CẤP DÀNH CHO TRẺ TỪ 0 ĐẾN 6 THÁNG TUỔI. - Sữa công thức BIOMIL 3 là sản phẩm khởi đầu cho trẻ sơ sinh rất giống với sữa mẹ (100% lactose), phù hợp cho...
 • Giảm 10%
  Sữa Biomil 3 400g
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Sữa Biomil 3 400g

  187.000₫ 208.000₫

  • Mã sản phẩm: lol10
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: SỮA BIOMIL 3 SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC SINH HỌC CAO CẤP DÀNH CHO TRẺ TỪ 0 ĐẾN 6 THÁNG TUỔI. - Sữa công thức BIOMIL 3 là sản phẩm khởi đầu cho trẻ sơ sinh rất giống với sữa mẹ (100% lactose), phù hợp cho...
 • Giảm 10%
  Sữa Biomil 2 800g
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Sữa Biomil 2 800g

  463.000₫ 515.000₫

  • Mã sản phẩm: lol09
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: SỮA BIOMIL 2 SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC SINH HỌC CAO CẤP DÀNH CHO TRẺ TỪ 0 ĐẾN 6 THÁNG TUỔI. - Sữa công thức BIOMIL 2 là sản phẩm khởi đầu cho trẻ sơ sinh rất giống với sữa mẹ (100% lactose), phù hợp cho...
 • Giảm 10%
  Sữa Biomil 2 400g
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Sữa Biomil 2 400g

  238.000₫ 265.000₫

  • Mã sản phẩm: lol08
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: SỮA BIOMIL 2 SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC SINH HỌC CAO CẤP DÀNH CHO TRẺ TỪ 0 ĐẾN 6 THÁNG TUỔI. - Sữa công thức BLEMIL 2 là sản phẩm khởi đầu cho trẻ sơ sinh rất giống với sữa mẹ (100% lactose), phù hợp cho...
 • Giảm 10%
  Sữa Biomil 1 800g
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Sữa Biomil 1 800g

  472.100₫ 525.000₫

  • Mã sản phẩm: lol07
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: SỮA BIOMIL 1 SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC SINH HỌC CAO CẤP DÀNH CHO TRẺ TỪ 0 ĐẾN 6 THÁNG TUỔI. - Sữa công thức BLEMIL 1 là sản phẩm khởi đầu cho trẻ sơ sinh rất giống với sữa mẹ (100% lactose), phù hợp cho...
 • Giảm 10%
  Sữa Biomil 1 400g
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Sữa Biomil 1 400g

  241.000₫ 268.000₫

  • Mã sản phẩm: lol06
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: SỮA BIOMIL 1 SẢN PHẨM DINH DƯỠNG CÔNG THỨC SINH HỌC CAO CẤP DÀNH CHO TRẺ TỪ 0 ĐẾN 6 THÁNG TUỔI. - Sữa công thức BLEMIL 1 là sản phẩm khởi đầu cho trẻ sơ sinh rất giống với sữa mẹ (100% lactose), phù hợp cho...
 • Giảm 10%
  Sữa Blemil 3 800g
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Sữa Blemil 3 800g

  457.000₫ 508.000₫

  • Mã sản phẩm: lol05
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: CHI TIẾT SẢN PHẨM : Sữa Blemil số 3 (1-3 tuổi) I. ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT - Cung cấp lượng protein & muối khoáng thấp hơn sữa bò, phù hợp với khả năng của hệ tiêu hóa & thận của trẻ từ 1 -3 tuổi. - Cải tiến...
 • Giảm 10%
  Sữa Blemil 3 400g
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Sữa Blemil 3 400g

  233.000₫ 259.000₫

  • Mã sản phẩm: lol04
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: CHI TIẾT SẢN PHẨM : Sữa Blemil số 3 (1-3 tuổi) I. ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT - Cung cấp lượng protein & muối khoáng thấp hơn sữa bò, phù hợp với khả năng của hệ tiêu hóa & thận của trẻ từ 1 -3 tuổi. - Cải tiến...
 • Giảm 10%
  Sữa Blemil 2 800g
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Sữa Blemil 2 800g

  466.000₫ 518.000₫

  • Mã sản phẩm: lol02
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: CHI TIẾT SẢN PHẨM : Sữa Blemil số 2 (6-12 tháng) Sữa công thức BLEMIL PLUS 2 là sản phẩm khởi đầu cho trẻ sơ sinh rất giống với sữa mẹ (100% lactose). Đặc điểm nổi bật • Giàu Alpha-lactalbumin giàu năng lượng, giúp giảm tổng lượng protein &...
 • Giảm 10%
  Sữa Blemil 2 400g
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Sữa Blemil 2 400g

  239.000₫ 266.000₫

  • Mã sản phẩm: lol01
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: CHI TIẾT SẢN PHẨM : Sữa Blemil số 2 (6-12 tháng) Sữa công thức BLEMIL PLUS 2 là sản phẩm khởi đầu cho trẻ sơ sinh rất giống với sữa mẹ (100% lactose). Đặc điểm nổi bật • Giàu Alpha-lactalbumin giàu năng lượng, giúp giảm tổng lượng protein &...
 • Giảm 10%
  Sữa Blemil 1 800g
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Sữa Blemil 1 800g

  475.000₫ 528.000₫

  • Mã sản phẩm: lkhsd
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: CHI TIẾT SẢN PHẨM : Sữa Blemil số 1 800g (0-6 tháng) Sữa công thức BLEMIL PLUS 1 là sản phẩm khởi đầu cho trẻ sơ sinh rất giống với sữa mẹ (100% lactose), phù hợp cho trẻ sơ sinh đến 6 tháng tuổi. Đặc điểm nổi bật...
 • Giảm 10%
  Sữa Blemil 1 400g
  Xem nhanh Xem chi tiết Thêm vào giỏ

  Sữa Blemil 1 400g

  241.000₫ 269.000₫

  • Mã sản phẩm: jhsd
  • Thương hiệu: chưa rõ
  • Mô tả ngắn: CHI TIẾT SẢN PHẨM : Sữa Blemil số 1 400g (0-6 tháng) Sữa công thức BLEMIL PLUS 1 là sản phẩm khởi đầu cho trẻ sơ sinh rất giống với sữa mẹ (100% lactose), phù hợp cho trẻ sơ sinh đến 6 tháng tuổi. Đặc điểm nổi bật...
viethungbaby
viethungbaby